Program razvoja podeželja

Naziv: OMD, KOPOP, EKO

Cilji:

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povezave: