Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI: 6.3

Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.  

CILJI

(Navesti kaj upravičenec želi doseči s to aktivnostjo/projektom)

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji: 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Naziv: OMD, KOPOP, EKO

Cilji:

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 

Povezave: